OA Choceň

Dvě videa pro maturitní obory a učňovské obory. Zadání je cílit na potencionální studenty, kteří studují na základní škole a rozhodují se kam dál.