aplikace Forester GPS

Speciální reklama vytvořená pro veletrh. Ukazuje, jak dokáže být tablet a speciální software nápomocný lesníkům při jejich práci. Dle objednatele spot vzbudil závist konkurence, a zároveň kladné ohlasy od zákazníků.